Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

Đức Hoài

Vi bằng khác gì với công chứng?

(Thừa phát lại 24h)-Để dễ dàng phân biệt Vi bằng và băn bản công chứng, tránh nhầm lẫn giá trị của hai loại Văn bản có ý nghĩa rất quan trọng đến đời sống xã hội, Chuyên trang xin giới thiệu tóm tắt sự khác nhau của hai loại văn bản này để mọi người tham khảo:
So sánh nhanh về Vi bằng và Văn bản công chứng

Đăng ký để nhận bài viết mới: